pátek 12. září 2008

Tři židle

Jako obyčejně jsem při hledání čehosi na wikipedii narazil na něco úplně jiného, ale neméně zajímavého. Asi všichni znáte českou slovní hříčku "Žid leží dle židle.", která lajdácky vyslovená nebo pro nepozorného posluchače zní jako "židle židle židle". Ovšem ve španělštině existuje něco mnohem lepšího.

¿Cómo "cómo como"? ¡Como como como!

Česky je to přibližně:

Co myslíš tím "jak jím"? Jím tak, jak jím!

Osobně bych se to před rodilým španělským mluvčím vůbec neodvážil vyslovit, protože v nejlepším případě by to znělo asi jako: "Jak jak tak? Tak tak tak!".